Середа, 20.02.2019, 05:39
Вітаю Вас, Гість
   Що має знати дитина при вступі до школи?
 Ні для кого не секрет що часто співбесіди при вступі до школи переростають у справжні іспити, особливо якщо йдеться про вступ до привілейованої чи спеціалізованої школи, не кажучи про поступлення до гімназії чи ліцею. Навіть вступ до просто дещо кращої школи, здійснюється на конкурсній основі. 
Скільки б не обговорювалась проблема неетичності тестування дошкільнят, все одно школи його проводять, називаючи це співбесідою чи знайомством. Звісно, всі ми знаємо, що згідно до постанов Міністерства освіти і науки, всіх дітей повинні брати в школу, та хіба нам хочеться щоб нашу дитину прийняли в школу бо «повинні»? 
Дитину необхідно підготувати до школи, хоча б для того щоб можна було вибирати школу за критерієм «Яка краща?», а не «Куди візьмуть?», вже не кажучи про те, що дітям з певною підготовкою і вчитись буде знано легше. Навіть якщо батьки не планують віддавати дитину до гімназії чи ліцею, то хай вже краще майбутній школяр справить краще враження на педагогів та потрапить не в найслабший клас.
Пропоную до вашої уваги перелік того що має знати дитина при вступі до школи і питання, які використовують у школах про проходженні співбесіди:
     Навколишній світ
Навколишній світ це те, що нас оточує, що навколо нас. Це - різні істоти і предмети, тварини, небо, хмари, дерева, будинки, люди і ми самі теж.
Діти сприймають навколишній світ не так як дорослі і це вже доказано вченими. Але коли дитина вступає до школи вона повинна мати певні знання та уявлення про навколишній світ.
                        
Дитина 6-7 років, вступаючи до школи, має уміти відповісти на наступні запитання:
 1. Назви своє повне ім'я. (Прізвище, Ім'я, По-батькові )
 2. Скільки тобі років? (Мені ... років)
 3. Назви дату свого народження. (Я народи(в,ла)ся число, місяць, рік)
 4. Назви ім'я та по батькові твоєї мами, тата.
 5. Де й ким працюють мама, тато?
 6. Чи є в тебе брат або сестра? Скільки їм років? Старше вони тебе або молодше?
 7. Як називається країна, у якій ти живеш?
 8. У якому місті ти живеш?
 9. Назви свою домашню адресу.
 10. Які ти знаєш міста й країни?
 11. Чим відрізняється місто від села?
 12. Чи подобається тобі вчитися?
 13. Чи хочеш ти ходити до школу? Чому?
 14. Чим знімаються діти у школі ?
 15. Для чого у школі дзвонить дзвіночок ?
 16. Що буває дерев'яним, скляним, металевим, пластмасовим?
 17. Що буває м'яким, твердим, сипучим, гладеньким, рідким, гострим?
 18. Які ти знаєш ріки?
 19. Чим відрізняється ріка від озера?
  ... та інші подібні запитання

Окрім цього ваша дитина має знати про наступне:

 1. рослини і тварин;
 2. властивості предметів і явищ;
 3. початкові знання в області географії та астрономії;
 4. уява про час
 5. назви професій
 6. пори року
  ...
       Логіка та мислення

Без здатності до самостійного мислення навряд чи можливий інтелектуальний розвиток дитини. 
Вже у 1-му класі Ваша дитина буде вирішувати завдання, які вимагатимуть від неї не просто дій за аналогією (копіювання дій вчителя), а і потребують можливість для "розумового прориву".
Тому вона мусить мати навички логічного мислення відповідно до свого віку.
При вступі до школи дитина має уміти :
 1. міркувати;
 2. виділяти головне;
 3. аналізувати різні факти і точки зору;
 4. зіставляти і порівнювати їх;
 5. ставити питання і намагатися самостійно шукати відповіді на них;
 6. порівнювати "більше", "менше" чи "дорівнює";
 7. називати різницю двох фігур різної форми;
 8. порівнювати за величиною 7 – 10 предметів однакової форми;
 9. визначати числові закономірності;
 10. сортувати та розподіляти предмети у запропонованому ряду слів, чисел, предметів ...;
 11. визначати лишній предмет серед групи;
 12. класифікувати предмети по одній чи більше ознакам (одяг, взуття, посуд і т.п. );
 13. Може розділити складні фігури на декілька більш простих.
   Пам"ять та уява
Успіхи дитини дуже залежать від його пам'яті. Пам'ять маленької дитини дуже добра, але вона образна та мимовільна, тобто вона запам'ятовує те, що було цікаве. Дитина не ставить перед собою завдання: мені треба запам'ятати цей вірш. У школі дитині прийде запам'ятовувати більші обсяги інформації. Вонаповинна запам'ятати не те, що цікаво, а то, що потрібно, та ще стільки, скільки потрібно. Пам'ять потрібно, розвивати завчасно.  
Також велику роль у засвоєнні шкільних знань грає уява. Слухаючи пояснення вчителя, дитина повинна уявляти ситуації, з якими вона не зустрічалася у своєму житті, представляти образи, що не існують у дійсності.

Дитини що вступає до школи має:

 1. запам'ятовувати 7 з 10ти слів на слух;
 2. запам'ятовувати 5 чисел підряд;
 3. запам'ятовувати 6-8 картинок протягом 1-2 хв.;
 4. уміти розказати на пам'ять декілька віршів;
 5. уміти переказувати казки та розповіді;
 6. уміти порівнювати два зображення по пам'яті;
 7. домальовувати незакінчене зображення, доповнивши його деталями;
 8. самостійно скласти не велику казку чи історію на задану тему.
    Мова, мовлення та читання
До 6-7 років мова дитини повинна бути зв'язаною і логічною, з багатим словниковим запасом. Вона повинна правильно чути звуки й правильно їх виголошувати. Розвиток мовлення - одна з основних умова успішного оволодіння письмом та читанням.

Дитина що вступає до школи мусить мати наступні навички щодо мовлення:
 1. Складати коротку розповідь по картинках;
 2. Переказувати казку або мультфільм;
 3. Читати напам’ять віршики;
 4. Співати пісеньки;
 5. Проговорювати скоромовки;
Від сформованості навички читання значно залежить і наступна успішність по інших предметах, тому що в школі дуже скоро діти переходять до роботи з підручниками, які вони повинні вміти читати й розуміти прочитане.

Саме вимоги щодо читання:
 1. Вміє визначати місце звуку в слові;
 2. Знаходить слова з певними звуками;
 3. Вміє ділити слова на склади;
 4. Читає слова з 2-4 складів зі швидкістю 8-10 слів на хвилину;
 Мовленневе спілкування:
1. Діти знають алфавітну назву букв та їх звукове позначення;
2. Розрізняють та пояснюють багатозначні слова, утворюють споріднені слова(без вживання термінів);
3. Виконуюють вправи на словотворення;
4. Знають приказки, прислів'я, народні вирази, вміють вживати їх у мовленні;
5. Активний словник налічує 4500-5000 слів;
6. Здійснюють звуковий аналіз слів, не користуючись схемою звукового аналізу;
7. Помічають неправильність вислову в себе та в інших;
8. Вільно користуються вільними типами речень;
9. Вживають різноманітні форми звертання до дорослих і дітей;
10. Правильно розуміють і самостійно виконують завдання вихователя: складають описові, сюжетні розповіді, розповіді-міркування, придумують реалістичні та фантастичні сюжети;
11.  Уміють самостійно обирати тему для розповіді;
12. Пишуть друковані та писані літери в межах українського алфавіту та цифри натурального ряду;

     Математика
Від дитини, що почала вивчати основи математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити. Дуже важливо щоб дитина котра йде до 1-го класу вже були певні навички з математики, а саме ваша дитина має: 
 1. Лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п'ятірками), називати числа по порядку від будь-якого числа (у межах 20 зліва — направо або справа — налі­во); виконувати дії додавання і віднімання, розв'язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).
 2. Позначати кількість відповідною цифрою.
 3. Знати склад числа, у межах п'яти.
 4. Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару.
 5. Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні части­ни, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого.
 6. Визначати рівність і нерівність предметів неза­лежно від їх зовнішнього вигляду.
 7. Групувати та класифікува­ти предмети.
 8. Уміти порівнювати предмети за до­вжиною, шириною, висотою, товщиною.
 9. Знати що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи: 
  площинні (круг, квадрат, прямокут­ник, чотирикутник) і об'ємні (куб, куля, циліндр).
 10. Визнача­ти форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м'яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикут­ник і т.д.).
 11. Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об'єк­тів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.
 12. Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра.
 13. Диференціювати по­няття: зараз, згодом, раніше, пізніше.
 14. Розуміти відношення між числами і цифрами до 20, ви­користовувати знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=), біль­ше, менше (<, >).
 15. Знати загальноприйняті міри вимірювання; сантиметр, метр, літр, кілограмом.
 16. Розрізняти розташування предметів у просторі (вверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші па­перу, сторінці зошита, книги.
 17. Знати одиниці часу: в тижні сім днів, у місяці — чотири тижні, у році — 12 місяців.
 18. Знати як за ка­лендарем визначають місяць, число, день.
 19. Визначати час за допомогою годинника з точністю до півгодини.
      Образотворче мистецтво

Що дає мистецтво дітям? Виховуються інтерес і любов до прекрасного, розвиваються естетичні почуття. Мистецтво розкриває багатство і різноманітність кольорів навколишнього світу, форм рухів, з його допомогою діти знайомляться з новими для них предметами і явищами життя, переймаються новими ідеями.
Йдучи у 1-й клас ваша дитина має уміти:
1. у малюванні: діти емоційно сприймають твори образотворчого мистецтва, помічають виразність образу і створюють образи та предмети з характерними ознаками в лініях, кольорах; самостійно малюють дрібні деталі, доповнюють зображення;
створюють візерунки за мотивами українських вишиванок, кераміки, прикрашають ритмічно вирізані з паперу предмети побуту (одяг, посуд, іграшки) візерунком; промивають пензель, користуються серветками, не змішують фарб; 
2.  у ліпленні: ліплять з декількох шматочків, з цілого шматка; переходять від обробки глини долонями до обробки пальцями; 
3.  в аплікації: володіють технічними навичками та уміння¬ми вирізувати, викладати й акуратно наклеювати; складають візерунки з рослинних елементів і геометричних форм на смужці, квадраті, прямокутнику, крузі та на опредмечених площинних предметах;
виявляють інтерес, самостійність і творчість у роботі.