Неділя, 23.09.2018, 06:24
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » учителям

Характеристика учня

План написання психолого-педагогічної характеристики учня (учениці) 

І. Навчальна діяльність.

1. Термін навчання в даній школі.

2.    Рівень навчальних досягнень, лінія успішності (причини її нерівномірності), системність і міцність знань.

3.  Усвідомлення обов'язків школяра, інтерес до навчання (до яких саме предметів).

4.  Ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педа­гогами.

5.  Самооцінка своїх успіхів у навчанні, її мотивація.

6. Особливості процесів пам'я­ті, мислення, сприймання, мов­лення.

7. Ступінь сформованості вмін­ня вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе.

II.  Трудова діяльність.

1.    Участь у різних видах суспільно корисних заходів.

2.    Працелюбність.

III. Загальна характеристика.

1.    Дисциплінованість.

2. Реакція на зауваження дорос­лих, емоційна вразливість.

3. Місце у класному колективі (формальне чи неформальне лідер­ство, позиція «підлеглого» тощо).

4. Ініціативність, співпраця у груповій роботі.

IV. Психологічні особливості.

1. Настрій.

2. Мобільність, комунікабель­ність.

3. Врівноваженість, стрима­ність.

V. Рекомендації для вчителів, що надалі працюватимуть з дитиною

Характеристика(зразок)

Іванова Петра Івановича,

12.03.1986 року народження,

учня ______ класу ЗОШ № ___

Іванов Петро навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навчальні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано).Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний,байдужий, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше). Характеристика видана для подання …       

Директор школи (підпис)

Класний керівник        (підпис)

Психолого-педагогічна характеристика учня

Загальні відомості:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

загальний фізичний розвиток;

стан здоров'я;

сімейні умови, характеристика батьків, склад сім'ї, місце роботи ба­тьків, їхній культурний рівень, режим життя дитини, спілкування поза школою.

Загальний розвиток:

особливості мислення, рівень абстрактного мислення (аналіз, синтез, виявлення причинних зв'язків, здійснення висновків абощо);

спрямованість, інтереси, потреби, схильності;

особливості характеру, індивідуальні реакції на події;

особливості пам'яті та процесу запам'ятовування;

тип інтелекту та професійні можливості;

вольові якості, здатність до довготривалих трудових зусиль.

Ставлення до навчання, праці:

успішність (які оцінки переважають, з якого предмета вчиться найкраще);

організованість і старанність у навчальній роботі, вміння працювати самостійно;

інтерес до знань (зацікавлений чи ні, виявляє інтерес до окремих предметів);

ставлення до елементів праці в школі (лабораторні роботи, чергуван­ня, підтримка чистоти в класі, на шкільному подвір'ї).

Дисциплінованість та навички культури поведінки:

загальна характеристика поведінки (поводить себе спокійно, стрима­но чи не контролює своїх емоцій);

виконання шкільного режиму (дотримується правил поведінки, по­рушує їх навмисно чи через недбалість; найбільш типові порушення дис­ципліни);

виконання вимог і розпоряджень учителів (виконує за першою вимо­гою, з бажанням чи примусово);

чемність у спілкуванні з учителями, будь-якими дорослими;

володіння навичками культури поведінки (ставлення до літніх людей і молодших за себе, поступається місцем для людей похилого віку, з пова­гою ставиться до дівчат абощо).

Громадська спрямованість та активність:

ставлення до громадського життя колективу (дорожить ним, байду­жий, ставиться негативно);

інтерес до громадського життя країни (користується інформацією про події в країні і за кордоном);

чи виконує громадські доручення, бере участь у діяльності органів самоуправління;

чи виступає на зборах колективу, громадських організацій з пропо­зиціями, з критикою недоліків, чи здатний висловлювати власну думку;

активний чи байдужий у громадсько-корисній діяльності.

Стосунки з товаришами:

становище в колективі (чи користується повагою й авторитетом се­ред товаришів по класу, чим обумовлені стосунки, які склалися);

чи задоволений своїм становищем у колективі та яке становище хотів би зайняти;

ставлення до товаришів по класу (поважає чи байдужий до них; чи бувають конфлікти, їх причини);

яку роль відіграє в житті класу (активний член колективу чи сторон­ній спостерігач).

Моральні цінності:

політична культура та толерантність.

відданість Батьківщині, її Конституції, повага до Національного пра­пора і Гімну;

відданість демократичним цінностям - повазі до людини та її прав, свободі вибору;

усвідомлення себе як громадянина Землі, турбота про екологічну безпеку і виживання людства;

повага до різноманітності: расова і національна терпимість, повага до інших народів та їхніх культур;

відданість цінностям сім'ї, повага до батьків, до кожної людини як самоцінності;

дотримання у стосунках з людьми таких цінностей, як турбота, пова­га, довіра, відповідальність;

відчуття власної відповідальності за все, що відбувається навколо;

ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОР ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Джерело:http://www.school9.poltava.ua/xar/

Категорія: учителям | Додав: Ladytsa (10.07.2018)
Переглядів: 27
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]